Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Wellen

Dorpsstraat 7

3830 Wellen

Hoofdapotheker: Lieve Waerniers

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0811 002 845

Machtigingsnummer APB: 744201

Telefoonnummer: 012 74 14 43

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.